Sitenin Sahibinden Mektup

Hamid ve Teke Sancakları ile alâkalı çok sayıda tarihî vesika ve ayrıca bunlara dair bir çok üniversite tezi, kitap ve sair esere sitemizden ulaşabilirsiniz. Evrakın hemen tamamı T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilmiş olup, buradaki araştırmamda bana Ekrem Sırma bey yardımcı olmuştur. Sitemizde hâlen yedi yüz cıvarında farklı tasnif kodu altında bin yedi yüz sayfa kadar tarihî evrak bulunmaktadır. Evrakın aslını görmek isteyenler arşive tasnif koduyla beraber müracaat edebilir. Türkiye'nin en zengin arşiv sitesine hoşgeldiniz!

Sitemdeki evrak doğrudan doğruya Antalya ve Tekelioğulları ile sınırlı değildir. Manavgat, Alanya ile alâkalı tarihî evrakı dahil ettim. Antalya'nın yakın tarihi aynı zamanda Nizam-ı Cedid'e karşı mücadelenin bir tarihi olduğundan Rumeli'de cereyan eden Dağlı İsyanı'na dair evrakı da burada bulabilirsiniz. Aynı şekilde Antalya'dan bugün Ukrayna dediğimiz ülkede bulunan İsmail kalesine ve Fransa tarafından işgal edilen Mısır'a asker sevkedilmiştir. Mısır işgalden kurtulduktan sonra orayı idare eden Hıdiv, bütün âyan sülalerini ortadan kaldırmak isteyen Sultan Mahmud üzerine sefere çıkmış, oğlunun ordusu Kütahya'ya kadar gelmiştir. Bu hadiselere dair her türlü tarihî evrakı bu sitede bulabileceksiniz.

Arşivin usûlüne dair küçük bir izahat, faydadan hâli değildir. Arşivlerdeki evrakımız zarflarda muhafaza ediliyor. Her zarfın üzerinde bir tasnif kodu, içinde bir veya daha çok sayıda evrak bulunuyor. Araştırmacılar bilgisayarda arama yaparken tasnif kodlarının hizasında tarih ve kısa birer açıklama görüyor. Bu açıklamaya bakarak beğendiği evrakı sipariş ediyor. Evrakın bir kısmı dijital medyaya aktarılmış olup, bu evrak yalnız CD üzerinde teslim ediliyor. Geri kalan evrak henüz dijital medyaya aktarılamamış olup, bunlar sipariş edildiği takdirde CD ile beraber arşiv binasının dışarısına çıkarılmamak kaydıyla evrakın aslı da veriliyor.

Zarfların üzerindeki tasnif kodlarını aynen kullandım. Resmî arşive tasnif koduyla müracaat edenler evrakın aslını orada görebilir. Fakat bazı hallerde arşiv mensuplarının evrak hakkında yazdığı kısa açıklamalarda hatalar olduğunu gördüm. Meselâ bazı yerlerde Terkemiş'in ismi Terekemeş veya Tirkmiş şeklinde, İstanos'un ismi de İstanöz şeklinde yazılmıştı. Antalya üzerinde ihtisas sahibi olmayan arşiv personelinin zaman zaman bir metni yanlış okuyup açıklamalarda bu tür hatalar yapması gayet normaldir. Evrakın sadece transkripsiyonlarında değil, bazılarının asıllarında da hatalar bulunuyordu. Meselâ kâtipler zaman zaman meşhur Sarraf Zanailoğlu'nun ismini Denailoğlu, hatta Danayiroğlu şeklinde yazmış, evrakı okuyan arşiv çalışanı da kelimenin başındaki dad harfini hı farfi zannedince, Zanailoğlu'nun ismi Hanayir oğlu olmuştu. Bu tür hataları giderdim. Ayrıca bazı yerlerde Antalya beylerinden "şakî" diye bahsediliyordu. Elbette bu hatalı yakıştırmayı da açıklama metinlerinden kaldırdım. Resmî arşivin evrak hakkındaki notlarında başka değişiklik yapmadan kendi siteme aktardım.

Araştırmacılar, sitede buldukları bir evrakı açıp baktıkları zaman, sayfanın kenarında evrakı ihtiva eden zarfı ve o zarfta başka evrak varsa bu evrakın listesini görecekler. Zarfların bir kısmını etiketledim. Etiketlerin üzerine tıklayanlar, aynı şekilde etiketlenmiş bütün zarfların listesini görecekler. Ayrıca anahtar kelimeler kullanarak arama yapabilirler. Site ziyaretçilerinin evrak fotoğraflarını parmak hareketleriyle oynatmak, büyütmek ve küçültmek için tercihan tablet bilgisayar kullanmalarını tavsiye ederim.

Bu evrakı kendi ailemin tarihini merak ettiğim için derledim. Burada yayınlamaktan maksadım, Antalya tarihini merak eden herkesin bu evrak hazinesine ulaşmasını kolaylaştırmaktır. İsteyen herkes evrakların üzerine fare ile tıklayarak bunların yüksek rezolüsyonlu fotoğraflarını kendi bilgisayar disklerine kopyalabilir ve kendi çalışmalarında kullanabilir. Siteye kaydolmak, benimle irtibata geçmek, transkript yazıp göndermek isteyenler veya bu evraktan isitfade ederek yazdıkları tez ve kitapları paylaşmak isteyenler olursa çok memnun olurum.

Araştırmamda bana çok yardımcı olan Ekrem Sırma bey başta olmak üzere Başbakanlık Osmanlı Arşivi personeline teşekkürü bir borç bilirim.

Ahmet Tekelioğlu


Yorumlar

Selamlar Ahmet Bey,
İnanılmaz bir arşiv ve bilgi hazinesi hazırlamışsınız. Pusulasız kaybolmamak adeta imkansız. Bunun için tarihi seven biri olarak öncelikle teşekkür ederim.