Eserler

Şeyhü'l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa (II. Mahmud Devrinin Perde Arkası)
2013
Yüksel Çelik
Tekeli ve Karatekeli (Tekelioğlu) Aşiretleri
2012
Resul Tekeli
19. Yüzyılda Antalya'da Bir Hanedan Ailesi: Tugayoğulları
2011
Mehmet Ak
Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları
2011
Orhan Sakin
Osmanlı Tarihi IV. Cilt, 1. Kısım
2011
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Tarihi IV. Cilt, 2. Kısım
2011
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Tarihi V. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VI. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VII. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VIII. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
16. yy. Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre Anadolu'da Türkmenler ve Yörükler
2010
Orhan Sakin
Cumhuriyet Döneminde Antalya 1923-1960
2010
Ali Rıza Gönüllü
Manavgat'ta bir Âyân Ailesi: Tugayoğulları
2010
Mehmet Ak
Meşhur Rumeli Âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve ALEMDAR MUSTAFA PAŞA
2010
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Demokrat Parti Dönemi'nde Antalya
2008
Ali Rıza Gönüllü
Kadı Abdurrahman Paşa'nın Siyasi Hayatı
2008
Süleyman Can Nalbantoğlu
Milli Mücadelede Antalya
2007
Süleyman Fikri Erten
Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Âyânlık Örneği Yılanlıoğulları
2007
Mehmet Ak
XVI. Yüzyılda Antalya
2005
A. Latif Armağan
XVI. Yüzyılda Antalya'da Dinî - Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma
2004
A. Latif Armağan
1 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre XIX. Yüzyıl Başında Antalya'nın Sosyo-ekonomik Profili
2003
Serap Sarıhan
Antalya'nın Üç No'lu Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
2003
Özlem Göven Katrancı
Teke (Antalya) Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ve Faaliyetleri
2002
Ahmet Halaçoğlu
XIII. Türk Tarih Kongresi III. Cilt - I. Kısım
2002
Türk Tarih Kurumu
İki Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
2001
Selver Karstartlı
Antalya’da Belediye Reisi Zühtü Beyzade Hasan Bey ve Dönemi (1924–1926)
2000
Evren Dayar
XV ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı
1997
Behset Karaca

Sayfalar