Eserler

Antalya'da bir Âyân (Hanedan) Ailesi Tugayoğulları
Aralık 2020
Prof. Dr. Süreyya Hiç
1815 Haritası'nda Antalya Kalesi: Surlar, Kapılar ve Burçlar
Ağustos 2020
Evren Dayar
Topkapı Sarayı'nın Dev Adamları - Zülüflü Baltacılar - Harem 1
5 Mart 2020
Talha Uğurluel
Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi ve Çevresi
Şubat 2020
Evren Dayar
1853 Antalya İsyanı
Haziran 2018
Evren Dayar
Şeyhü'l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa (II. Mahmud Devrinin Perde Arkası)
2013
Yüksel Çelik
Tekeli ve Karatekeli (Tekelioğlu) Aşiretleri
2012
Resul Tekeli
Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları
2011
Orhan Sakin
Osmanlı Tarihi IV. Cilt, 1. Kısım
2011
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Tarihi IV. Cilt, 2. Kısım
2011
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Tarihi V. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VI. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VII. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
Osmanlı Tarihi VIII. Cilt
2011
Enver Ziya Karal
16. yy. Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre Anadolu'da Türkmenler ve Yörükler
2010
Orhan Sakin
Cumhuriyet Döneminde Antalya 1923-1960
2010
Ali Rıza Gönüllü
Manavgat'ta bir Âyân Ailesi: Tugayoğulları
2010
Mehmet Ak
Meşhur Rumeli Âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve ALEMDAR MUSTAFA PAŞA
2010
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Demokrat Parti Dönemi'nde Antalya
2008
Ali Rıza Gönüllü
Kadı Abdurrahman Paşa'nın Siyasi Hayatı
2008
Süleyman Can Nalbantoğlu
Milli Mücadelede Antalya
2007
Süleyman Fikri Erten
Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Âyânlık Örneği Yılanlıoğulları
2007
Mehmet Ak
XVI. Yüzyılda Antalya
2005
A. Latif Armağan
XVI. Yüzyılda Antalya'da Dinî - Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma
2004
A. Latif Armağan
1 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre XIX. Yüzyıl Başında Antalya'nın Sosyo-ekonomik Profili
2003
Serap Sarıhan
Antalya'nın Üç No'lu Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
2003
Özlem Göven Katrancı
Teke (Antalya) Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ve Faaliyetleri
2002
Ahmet Halaçoğlu

Sayfalar