Cumhuriyet Döneminde Antalya 1923-1960

Ali Rıza Gönüllü
Sayfa adedi: 
520
Ebadı: 
13.5 x 21.0
ISBN: 
978-605-61533-3-4
2010
Tarihçi Kitabevi
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Necip Azakoğlu Adres: Moda Caddesi No:104/A Moda Kadıköy İstanbul Tel: (216) 418 6886 GSM: (530) 370 7411

Yerleşim tarihi İlkçağ'a kadar uzanan Antalya şehri, günümüze değin önemini koruyarak bugün ülkemizin başlıca turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Ne yazık ki, en önemli şehirlerimizden biri olan Antalya hakkında bugüne kadar yeterli sayıda çalışma yapılamamıştır. Elinizdeki eser, Antalya hakkında yazılmış az sayıda kapsamlı kitaptan biri durumundadır. Bu eserde, 20. Yüzyıla kadar Antalya'nın kısa tarihini, Millî Mücadele yıllarında Antalya'yı, Cumhuriyet dönemi Antalya'sında sosyal siyasî, kültürel ve ekonomik hayatı bulacaksınız. Eser, ilk kez yayınlanan arşiv belgeleri, yerel gazete ve dergiler ile salnamelerden oluşan birinci kaynaklardan yararlanılarak hazırlandı.

Bu çalışmada, Demokrat parti zmaanında güçlü bir kalkınma hamlesi ile hızlı bir gelişim süreci içine giren şehrin tarım, sanayi ve turizm alanlarında ve ayrıca eğitim, sağlık, spor, adlî olaylar, sivil toplum kuruluşları ve kültürel aktiviteler gibi üst yapı kurumlarında geçirdiği evrimi izleyebileceksiniz. Eserde deve ve horoz güreşleri, Hızır-İlyas ve deniz bayramları gibi Antalya'nın yerel kültürüne ait dikkat çekici motifler de yer almakta.