Teke (Antalya) Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ve Faaliyetleri

Ahmet Halaçoğlu
Sayfa adedi: 
107
Ebadı: 
13.5 x 19.5
ISBN: 
975-7135-18-6
2002
Fakülte Kitabevi
6 Mart Atatürk Caddesi No:12/B Isparta Tel: (246) 233 0374 Fax: 233 0376 fakultegul@ttnet.net.tr

Yorumlar

Ahmet Tekelioglu kullanıcısının resmi

Halaçoğlu bu meseleyi iyi araştırmamış. Nizam-ı Cedid hareketine karşı bilhassa Rumeli ve Konya'daki muhalefetten ve Kadı Abdurrahman'ın zalimliğinden haberi yok mu? Yeniçerilerin yerine getirilmek istenen Nizam-ı Cedid askerinin muharebe şöyle dursun, zahire ve peksimet ikmâlinden bile aciz olduğunu, ayrıca âyânların Sened-i İttifak ile tevdi edilen müktesep haklarına sahip çıkmak istediklerini bilmiyor mu? En mühimi, ortada paylaşılamayan bir muhallefat var. Hacı Mehmed, Kadı Abdurrahman'dan elde ettiği yaldız altınları Sultan Mahmud'a göndermiş olsaydı, mesele bu kadar büyümeyecekti. Halaçoğlu bunlardan bahsetmek yerine Osmanlı arşivinde rastladığımız görüşleri bu sathî eserine aynen kopyalamış.