Osmanlı Tarihi V. Cilt

Enver Ziya Karal
Sayfa adedi: 
288
Ebadı: 
17.0 x 24.0
ISBN: 
9751600172
2011
Türk Tarih Kurumu Basımevi

Kitabın başlangıcı için aldığımız tarih 1789'dur. Bu tarih Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatına olduğu kadar, İmparatorluğun komşu bulunduğu Batı dünyasının mukadderatında da bir dönüm noktasıdır. 1789'da Osmanlı İmparatorluğu "Nizam-ı Cedit: Yeni düzen" hareketi ile Batı medeniyetine yakınlaşmayı kesin olarak kabul etmiştir. Aynı tarihte Fransa büyük devrimi başlamış ve devletler bu devrimin Avrupa için ortaya attığı insan hakları problemi karşısında kalmışlardır.

Kitabın sonu için kabul ettiğimiz tarih Kırım muharebesinin sonunda imzalanan Paris andlaşmasının tarihidir: 1856. Bu tarih, taşıdığı önemden çok, Yakın-çağlar için yazılan Osmanlı tarihi serisinin cildinin sonu olarak alınmak geleneğinden ileri gelmiştir.

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM: Yakın Çağların Başında Osmanlı İmparatorluğu'nun Genel Durumu
İKİNCİ BÖLÜM: Nizam-ı Cedit Devri (Yeni Düzen)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İrtica (Gerileme)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bayraktar ve Mahmut (1808 - 1839)
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tanzimat-ı Hayriye Devri (1839 - 1859)
Bibliyografya, Tanzimat Devri (1838 - 1856)
Kronoloji Cetveli
Genel Dizin