Eserler

XIII. Türk Tarih Kongresi III. Cilt - I. Kısım
2002
Türk Tarih Kurumu
İki Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
2001
Selver Karstartlı
Antalya’da Belediye Reisi Zühtü Beyzade Hasan Bey ve Dönemi (1924–1926)
2000
Evren Dayar
XV ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı
1997
Behset Karaca
XVI. Yüzyılda Teke Sancağı'ndaki Konar-Göçerlerin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma
1997
A. Latif Armağan
Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış
1996
Etfal Şükrü Batmaz
Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı
1991
Musa Çadırcı
Selim III'ün Hat-tı Hümayunları -- Nizam-ı Cedit 1789 - 1807
1988
Enver Ziya Karal
XVII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı
1985
Yücel Özkaya
Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları (1791 - 1808)
1983
Yücel Özkaya
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (07)
1983
İsmet Parmaksızoğlu
Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa
1966
İbrahim Adil Sivrikaya
Tekelioğulları
1955
Süleyman Fikri Erten
Antalya Livâsı Tarihi
1340
1338
1922
Antalya Sultanîsi Muallimlerinden Briçkalı Süleyman Fikri (Erten)
Tarih-i Cevdet I, II
1309
Ahmet Cevdet Paşa
Tarih-i Cevdet III, IV
1309
Ahmet Cevdet Paşa
Tarih-i Cevdet V, VI
1309
Ahmet Cevdet Paşa
Tarih-i Cevdet VII, VIII
1309
Ahmet Cevdet Paşa
Tarih-i Cevdet IX, X
1309
Ahmet Cevdet Paşa
Tarih-i Cevdet XI, XII
1309
Ahmet Cevdet Paşa

Sayfalar