Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Musa Çadırcı
Sayfa adedi: 
410
Ebadı: 
16.0 x 24.0
ISBN: 
978-975-16-0409-5
1991
Türk Tarih Kurumu Basımevi

Bu araştırmanın konusunu oluşturacak 1789-1876 dönemini iki ana bölümde inceliyoruz. I. Bölüm, III. Selim'in tahta çıkışından Tanzimat'ın ilan edildiği 1839 yılına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. II. Bölüm ise Tanzimat'ın ilanından I. Meşrutiyet'e kadar geçen devreyi konu edinmektedir. III. Bölüm'de Tanzimat dönemindeki genel durum (1839-1876) değerlendirilmektedir. IV. Bölüm'de ise Anadolu Kentleri'nin Ekonomik Yapıları (1840-1875) irdelenmektedir.