Başmuhasebe Zimmet Halifeliği Defteri

29 Zilhicce 1226

Tekelioğlu maktul İbrahim'in Antalya ve sair yerlerdeki zimmetlerini gösterir defter. a.g.tt