Karaosmanoğlu Hanedanı

25 Muharrem 1241

Antalya Mütesellimliği'ne Kara Osmanzadeler'den Yetim Ahmed Ağa'nın nasbından dolayı teşekkür.