Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa

29 Zilhicce 1232

Vüzeranın ahaliye mezalimden çekinmeleri hakkında fermanlara, Karaman Valisi Abdullah Paşa ile Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa, Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa, Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa ve Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa'dan gelen cevabların takdimine dair. a.g.y.tt