Süleyman Efendi

10 Şaban 1278

Tophane-i Amire İhtiyat Alayı neferlerinden Hüseyin bin Ali'nin pederinden hile ile para alan Antalya Meclisi Azasından Hacı Ömer Ağa'nın biraderi Süleyman Efendi'nin mahallince muhakemesinin yapılarak paranın alınması, bu mümkün olmazsa Bâbıâli'ye gönderilmesi. Adı geçen kaymakama yazı yazılması.