Dizdar Ömer Ağa

13 Recep 1305

Antalya muhacirlerinden müteveffa Hacı Ömer Bey'in kerimesinden münhal olan maaşın oğullarıyla kızlarına tahsisi