Mustafa Abdurrahman Efendi

19 Ramazan 1193

Teke Mütesellimi Mustafa Abdurrahman Efendilerin müracaatları üzerine Şam sevahili muhafazasına memur gemilerin süvarisi Sakızlı Hüseyin Kaptan ve arkadaşı İbiş Kaptan'ın korsandan muhafaza için Antalya'ya memuriyetlerinin icrası.