Nasuhoğlu Süleyman Ağa

29 Zilhicce 1230

Isparta'da halktan zorla para toplayarak zulmeden Hamid ve Teke Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın durumunun gizlice tahkiki, kethüdası Nasuhoğlu Süleyman'ın ise sürgüne gönderilmesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1229

Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın kethüdası Nasuhoğlu Süleyman Ağa'nın ahaliye zulmederek akçe almış olduğunu Isparta ahalisi beyan etmekle Süleyman Ağa'nın Bursa'ya sürülerek durumunun incelenmesi. y.a.g.tt