Özi Valisi ve Silistre Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa

15 Şaban 1188

Özi Valisi ve Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa'nın, Teke Mutasarrıfı iken mütesellim tayin ettiği Antalya'lı Hacı Osman'ın zimmetinde kalan meblağın tahsili için Antalya ve Teke dahilindeki kazalar naiblerine hüküm.