Piyade Mukabelesi Defteri

1251

Galos, Varna, Baba, Midilli, Çandar, Nis, Antalya ve sair kalelerin yerli topçu Asâkir-i Muntazama-i Şahanesinin üç aylık maas ve aylıklarını gösterir defter. (3 adet eki var)

1250

Antalya Kalesi muhafazasındaki topçu neferatının yoklama defteri.