D. PYM. d. 35989

1250

Antalya Kalesi muhafazasındaki topçu neferatının yoklama defteri.