Tevfik Bey

22 Şevval 1265

Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Tevfik Beyin kayırılması. (2. Adi)