HAT. 1351/52777

29 Zilhicce 1229

Kumarcı Abdullah'ın üzerine hareket edilmesi Teke işinin hitamına talik olunması, Hüdavendigar ve Kocaeli ayanlarından kimsenin Dersaadet'e gelmediği, yalnız İznikli Osman Bey'in gelip gittiği. a.g.y.tt