HAT. 1224/47837

29 Zilhicce 1229

Tekeli İbrahim'in sonradan zuhur eden nukudunun cins ve mikdarını gösterir.