HAT. 299/17743

29 Zilhicce 1230

Teke maslahatı için isimleri yazılı mahallerden tertip olunan üç bin nefer hakkında. a.g.y.tt