C. ML. 290/11875

29 Şaban 1231

Tekelioğlu muhallefatından gelecek akçelerin yarı yarıya tersane ve darphane cizyelerine verilmesi mukarrer olmakla, bu defa gelen yirmi bir bin yedi yüz yirmi kuruşun ol vechile taksim olunması. g.tt