HAT. 1541/16-1

10 Cemâziyelevvel 1233

Şehremini Hayrullah Efendi marifetiyle tamir olunan ebniye-i hümayun masraflarının Darphane tarafından zabt olunan Tekelioğlu muhallefatı emvalinden borç alınmak şartıyla ödenmesi.