C. ML. 485/19800

29 Şaban 1237

Tekelioğlu muhallefatı iki taksit akçesinden Antalya ahalisinden tahsil olunup gönderilen meblağın müfredatını havi defter. g.tt