HAT. 289/17317

29 Zilhicce 1242

Tüccar vasıtasiyle Nemçe imalathanelerine Asakir-i Mansure için yirmi bin soldat tüfengi sipariş olunduğu arzedilmesi üzerine, alınmasına dair irade. a.g.y.tt