A.}MKT.UM. 267/43

20 Cemâziyelevvel 1273

Antalya hanedanından ve meclis âzâsından Hacı Ömer Ağa'ya gereken kolaylık ve himmetin gösterilmesi