Y. PRK. HH. 22/23

11 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu emlakından alınıp evkaf-ı hümayuna ilhak olunan çiftliklerin icara verilmesi.