HAT. 1326/51764

24 Şaban 1228

Kırşehir sakinlerinden Kabasakaloğlu Esat nam şakinin katlolunduğuna dair Karaman Valisi Ali Paşa'dan tahrirat.