A.{DFE. d. 433

29 Zilkâde 1229

Mehmed oğlu Bekir'in Teke Livası'na bağlı bazı köylerde bulunan hisselerini gösterir taksim defteri. a.g.y.tt