HAT. 69/2927 E

25 Rebiülevvel 1219

Meriç kenarındaki köylerden kaçan eşkıyanın Ada nahiyesinden geçip Çirmen kazasına girdikleri.