HAT. 69/2927 F

23 Rebiülâhir 1219

Meriç kenarındaki köylere giren dağlı eşkıyanın üzerine süvari kuvvetlerinin gönderildiği.