HAT. 69/2927 D

25 Rebiülâhir 1219

Eşkıyanın tahassün ettiği köyden kaçarak Süleyman Paşa kuvvetlerinin yirmi dakika yakınından geçerek Çirmen kazasına girdiklerine dair