HAT. 37/1893 B

19 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halkın galeyanına dair Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'ya Edirne Mollası'nın verdiği ilam.