HAT. 37/1893 C

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'nın Edirne'deki galeyana dair kendine verilen ilam ve arz mahzarlarını gönderdiği. a.g.y.tt