HAT. 49/2335

1 Cemâziyelevvel 1221

Bergos'un Ayvalı köyündeki eşkıyanın münhezim edildiği ve muharebede tutulan dillerin gönderildiği