HAT. 522/25505 A

3 Rebiülevvel 1228

Antalya'ya yarım saat mesafede Konyaaltı mevkiinde Karaman valisiyle mülaki olduğu, Antalya'da muharebe yapıldığı ve asilerin kalede muhasara edildiği hakkında Abdullah adlı zatın takriri.