HAT. 522/25505

7 Rebiülevvel 1228

Isdar olunan ferman mucibince Zaimoğlu Mustafa ve diğer bir kişinin idam olunarak kesilen başlarının gönderildiği. (Karaman Valisi Ali Paşa mührü ile)