Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

29 Zilhicce 1251

Antalya Muhafız-ı Sabıkı Yusuf Paşa'nın Sakız ve Çeşme kaleleri masarifi, tayinat bahası ve saireden deolayı hazineden alacağının tesviyesi. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1248

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa'dan gelen mektup üzerine yazılacak cevapta müstahkem Antalya Kalesi'ne kapanıp döğüşmesi ve askerin gönderilmesinin vakte muhtac olduğu arzolunudukta münasip vechile yazılması. a.g.y.tt