HAT. 363/20140

29 Zilhicce 1248

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa'dan gelen mektup üzerine yazılacak cevapta müstahkem Antalya Kalesi'ne kapanıp döğüşmesi ve askerin gönderilmesinin vakte muhtac olduğu arzolunudukta münasip vechile yazılması. a.g.y.tt