Mehmed Sabit Efendi

8 Zilkâde 1268

Kadı Abdurrahman Paşa torunu Mehmed Sabit Efendi'nin Edremid veya Alâiye kazalarından birisi niyabetinde istihdamı