A.}MKT.NZD. 57/90

8 Zilkâde 1268

Kadı Abdurrahman Paşa torunu Mehmed Sabit Efendi'nin Edremid veya Alâiye kazalarından birisi niyabetinde istihdamı