Rodos Kalesi

29 Recep 1262

Rodos Kalesi Yerli Topcu Binbaşısı Ahmed vefat eylediğinden, yerine Rodos'da oturmak Antalya ve Alaiye Kaleleri kumandasına dahi bakmak üzere, Antalya Kalesi Binbasısı Hüseyin Ağa'nın tayini.

5 Ramazan 1236

Antalya'dan Rodos'a gelen üç yüz nefer askerin Rodos Kalesi'ne memur edilmeleri hakkında.