HAT. 337/19293 C

5 Ramazan 1236

Antalya'dan Rodos'a gelen üç yüz nefer askerin Rodos Kalesi'ne memur edilmeleri hakkında.