Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa

24 Zilhicce 1254

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa maiyyetindeki asakirin masarıfı için iki bin kese akçe itası ve Antalya kalesi ile Teke ve Hamid sancaklarına gönderilecek toplara dair hususlar