HAT. 527/25899

24 Zilhicce 1254

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa maiyyetindeki asakirin masarıfı için iki bin kese akçe itası ve Antalya kalesi ile Teke ve Hamid sancaklarına gönderilecek toplara dair hususlar