Silistre Valisi Mehmed Paşa

29 Zilhicce 1248

Aliş Paşa'nın Antalya'ya celbiyle vezirliği ref'olunup Bursa'da ikamet ettirilmediğinin Antalya'da bulunan Silistre Valisi Mehmed Paşa'ya yazılmasına ve... a.g.y.tt