Sındırgı

25 Zilhicce 1203

Menteşe, Sındırgı, Teke ve muhtelif kazalardan sefere memur askerler hakkında gelen ilamlardan hulasa.