Yılanbaşlık Kalesi

27 Cemâziyelevvel 1203

Teke Sancağı'nın Finike kazasında kain Yılanbaşlık Kalesi dizdarlığının tevcihi