Dizdarlık Tevcihi

20 Safer 1209

Teke Sancağı mütesellimi iken ölen Ebubekir Paşa'nın muhallefat bedelinin mukassaten verilmesi için kardeşi Hacı Mehmed Ağa'ya Teke Mütesellimliği'nin ve Kapıcıbaşılığın tevcihi hakkında.

29 Zilhicce 1203

Teke Sancağı Finike kazasında bulunan Silahbaşlık Kalesi beş senedir dizdarsız kaldığından, kale sakinlerinden Osman'a verilmesini Antalya kadısının ilam ettiği.

27 Cemâziyelevvel 1203

Teke Sancağı'nın Finike kazasında kain Yılanbaşlık Kalesi dizdarlığının tevcihi

3 Zilkâde 1104

Antalya, Kayseriye, Bodrum, Seferihisar, Ankara, Niksar, Kastamonu, Ayıntab, Tarsus, Giresun, Tokat, Selanik vs. kalelerdeki müstahfızlık, dizdarlık görevleriyle çeşitli görevlerin ruus kayıt defteri parçası

5 Muharrem 1086

Antalya Dizdarlığı'nın ihsanı hakkında Mehmed Şatır tarafından verilmiş olan istida.

Etiketler: 
24 Ramazan 1229

Padişah Baltacılarından. Antalya kalesi dizdarı vefat ettiğinden bu dizdarlığın Zülüfliyan-ı Teberdaran-ı Hassa Ali'ye tevcih edildiği.