Dizdar Ali Ağa

1256

İkinci nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

1246

İlk nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

7 Ramazan 1220

Teberdaran-ı Zülüfliyan-ı Hassa'dan Ali adlı şahsa Beyşehri ve Hamid sancaklarında Araram nahiyesinin Akçalar karyesindeki zeametin tevcihi.

24 Ramazan 1229

Padişah Baltacılarından. Antalya kalesi dizdarı vefat ettiğinden bu dizdarlığın Zülüfliyan-ı Teberdaran-ı Hassa Ali'ye tevcih edildiği.